Vår kompetens

Produktutveckling

All produktutveckling börjar med en idé och en vision.
Vårt mål är att vara en naturlig partner som stöttar våra kunder i deras produktutvecklingsprocess. Vi har erfarenhet av allt från förstudier, utveckling, prototypframtagning till industrialisering.

Vi utnyttjar vår samlade kompetens för att även täcka in områden som prototypinköp, bearbetning och tillverkningstekniska lösningar och frågor. Genom att hjälpas åt kortar vi tiden från förstudie till färdig produkt.

Produktionsutveckling

Produktionsutveckling och produktionseffektivisering är viktigt för att vara konkurrenskraftig in i framtiden. Våra medarbetare har en gedigen erfarenhet inom tillverkningsindustrin och produktionsutveckling. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kompetens för att utveckla effektivare och mer lönsamma produktionsprocesser.

Vi har erfarenhet av fabrikslayouter, investeringskalkyler och studier, flödesanalyser, CNC-programmering och CAM-beredning. Listan kan göras väldigt lång och erfarenheten inom området är bred.

Produktionsutveckling innefattar också områden som fixturkonstruktion, CE-märkning, produktionsutrustning och maskiner.

Konstruktion

Vi har erfarenhet av både konstruktion av produktionsutrustningar såsom fixturer, lyftverktyg och monteringsceller (inklusive CE-märkning, nyckelklart) men också produktunderhåll och helhetsåttagande med produktuppdateringar mm.

Med närheten till produktion kommer också möjligheten att släppa icke färdigt underlag till oss. Vi hjälper då till att färdigställa underlaget samtidigt som vi ser till att få detaljerna tillverkade vilket gör att en traditionell granskningsfunktion inte behövs, och ledtiden till en färdig produkt kortas.

El & Automation

En digitaliserad produktion med bättre produktivitet, kvalité och lönsamhet är en viktig konkurrensfaktor inom industrin.

Vi kan leverera smarta och kompletta automationslösningar till industrin. Vi hjälper gärna till hela vägen från start till mål.

Projektledning

Vi har erfarenhet av både produktions- och produktutvecklingsprojekt. Det går utmärkt att använda sig av oss både till specifika delmål och för att hålla ihop helheten från början till slut.

Bemanning / Rekrytering

Rätt kompetens är viktig för verksamheten. Genom en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess så hjälper vi till med rekryteringar samt hyrrekryteringar enligt ert behov.