sublayer
sublayer

Vi på Jakkal Engineering är ett konsultbolag bestående av ett team med lång erfarenhet av produkt- och produktionsutveckling. Vår tyngdpunkt ligger på mekanisk konstruktion och projektleding där vi har erfarenhet både av riktigt stora och små projekt.

i rätt tid.

RÄTT KOMPETENS

sublayer
sublayer
sublayer

Vi har erfarenhet av ett projekts samtliga faser. Från förstudier och genomförandet till tillverkning, installation och driftsättning. Vi hjälper gärna till hela vägen i mål men anlitas även för del-faser, exempelvis konstruktion eller CE-märkning.

Tailor-made produktionslösningar från grunden.

FRÅN FÖRSTUDIE TILL MASKIN

sublayer
BEARBETNING MED VÄNDSKÄR
filmat med 240 bilder per sekund

Vid ett vändskärsprov togs kameran fram för att filma ingreppet med 240 bilder per sekund. Klicka på klippet för att starta filmen.